Konferencja w Bydgoszczy

22 listopad 2018, 10:28 (wiek: 4 lat) Kategoria: Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

W dniu 19 listopada 2018 r. w Przewodniczący Zarządu Związku Pan Waldemar Miśko miał przyjemność zaprezentować projekt „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”, na konferencji pn. „Inwestując w środowisko inwestujesz w swoja przyszłość”.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Komisji Europejskiej, Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz beneficjenci II osi priorytetowej POIIS.

Zorganizowana przez Ministerstwo Środowiska konferencja dotyczyła podsumowania dotychczasowych efektów wdrażania projektów środowiskowych w ramach POIS 2014-2020. W czasie spotkania zostały poruszone również tematy dotyczące przyszłej perspektywy finansowej.

Organizatorom serdecznie dziękujemy za zaproszenie.