Podpisanie umowy na budowę PSZOK w Dygowie

22 marzec 2019, 17:28 (wiek: 3 lat) Kategoria: Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

13 marca 2019 r. w Urzędzie Gminy w Dygowie została podpisana umowa z wykonawcą na budowę PSZOK w miejscowości Dygowo.

Przedsięwzięcie planowane jest na terenie placu w sąsiedztwie terenów kolejowych. Teren planowanego przedsięwzięcia obejmie obszar utwardzonego placu o powierzchni ok. 500-550 m2.

Przedsięwzięcie składać się będzie z następujących elementów:

  1. plac utwardzony o powierzchni ok. 500-550  m2, z wydzielonymi miejscami magazynowania odpadów, miejscami postojowymi i rozładunkowymi oraz zjazd z drogi;
  2. kontener socjalno-biurowy z wydzieloną częścią biurową oraz sanitarną;
  3. kontenery i pojemniki do zbierania i magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów, odpowiednio oznaczone i opisane;
  4. najazdowa waga samochodowa;
  5. tablice informacyjne i edukacyjne;
  6. infrastruktura towarzysząca i niezbędne instalacje.

Wartość umowy z wykonawcą wynosi 626.000,00 zł.

Dofinansowanie w 85 % (kosztów kwalifikowanych) pochodzi z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 2.2.