PSZOK w Bornem Sulinowie

22 marzec 2019, 17:36 (wiek: 3 lat) Kategoria: Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

W styczniu 2019 r. rozpoczęto prace budowlane przy budowie PSZOK w miejscowości Borne Sulinowo.

PSZOK zlokalizowany będzie przy ulicy Wodociągowej w Bornem Sulinowie.

Teren planowanego przedsięwzięcia obejmie adaptację i zmianę sposobu użytkowania wiaty magazynowej na magazyn odpadów i przedmiotów do ponownego użycia oraz budowę utwardzonego placu o powierzchni ok. 600-700 m2.

Łącznie powierzchnia terenu przekształcona w związku z realizacją przedsięwzięcie wyniesie maksymalnie ok. 1 200 m2. Przedsięwzięcie składać się będzie z następujących elementów:

  1. plac utwardzony o powierzchni ok. 600-700  m2, z wydzielonymi miejscami magazynowania odpadów, miejscami postojowymi i rozładunkowymi oraz zjazd z drogi;
  2. wiata magazynowa odpadów (adaptacja części istniejącego magazynu) oraz przedmiotów do ponownego użycia;
  3. kontener socjalno-biurowy z wydzieloną częścią biurową oraz sanitarną;
  4. kontenery i pojemniki do zbierania i magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów, odpowiednio oznaczone i opisane;
  5. najazdowa waga samochodowa;
  6. infrastruktura towarzysząca i niezbędne instalacje.

Wartość umowy z wykonawcą wynosi 1 439 571,31 zł.

Dofinansowanie w 85 % (kosztów kwalifikowanych) pochodzi z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 2.2.