Trwa budowa PSZOK w Dygowie

08 kwiecień 2019, 12:34 (wiek: 3 lat) Kategoria: Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Od niespełna miesiąca trwa budowa PSZOK w miejscowości Dygowo. Teren w okolicy bocznicy PKP został oczyszczony i odwodniony. Obecnie trwa korytowanie pod plac.

Planowany termin zakończenia prac upływa pod koniec czerwca 2019 r.