Podpisanie umowy na budowę PSZOK w Ustroniu Morskim

08 kwiecień 2019, 12:36 (wiek: 3 lat) Kategoria: Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Ruszyła kolejna budowa PSZOK na terenie Dorzecza Parsęty. W dniu 8 kwietnia r. w Urzędzie Gminy w Ustroniu Morskim została podpisana umowa z wykonawcą na budowę PSZOK.

 

W PSZOK-u zlokalizowanym w Ustroniu Morskim gromadzone będą odpady komunalne selektywnie zbierane, z wyłączeniem zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zawierających azbest oraz kuchennych odpadów ulegających biodegradacji.

PSZOK stanowić będzie ogrodzony, oświetlony utwardzony plac wyposażony w kontenery i pojemniki, wagę samochodową, wiatę, magazyny na odpady oraz kontener biurowo-socjalny dla obsługi. Dodatkowo na terenie PSZOK powstanie ścieżka edukacyjna.

Prace mają zostać zakończone w sierpniu 2019 r.

Wartość umowy z wykonawcą wynosi 988.000,00 zł.

Dofinansowanie w 85 % (kosztów kwalifikowanych) pochodzi z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 2.2.