Kolejny PSZOK odebrany

15 lipiec 2019, 08:29 (wiek: 3 lat) Kategoria: Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

12 lipca br. Zakończyły się czynności odbiorowe PSZOK w Dygowie.

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powstał w sąsiedztwie stacji kolejowej (przy rampie).

Teren został ogrodzony, utwardzony kostką betonową i oświetlony. Plac wyposażony jest dodatkowo w monitoring. Na dzień odbioru zostały dostarczone kontenery na odpady oraz wyposażenie magazynu na odpady przeznaczone do ponownego użycia.

Dofinansowanie w 85 % (kosztów kwalifikowanych) pochodzi z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 2.2.