Uroczyste otwarcie PSZOK w Bornem Sulinowie

24 październik 2019, 13:55 (wiek: 3 lat) Kategoria: Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

W dniu 9 października 2019 r. przy udziale Burmistrza Bornego Sulinowa Pani Doroty Chrzanowskiej oraz Przewodniczącego Zarządu Związku Pana Waldemara Miśko odbyło się uroczyste otwarcie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bornem Sulinowie.

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zlokalizowany jest przy ulicy Wojska polskiego 26. Dodatkowy zjazd z PSZOK został wykonany od strony ulicy Wodociągowej.

PSZOK w Bornem Sulinowie powstał na terenie byłych zabudowań powojskowych. Teren został ogrodzony i utwardzony kostką betową. Część istniejących wiat przebudowano i zaadoptowano na miejsce do przechowywania kontenerów. Dodatkowo powstały dwie dodatkowe wiaty. Została zamontowana waga najazdowa. PSZOK wyposażony jest w niezbędne instalacje: wodno-kanalizacyjną, deszczową, elektryczną i oświetleniową, p.poż. Nowoczesny kontener biurowo-socjalny wyposażono dodatkowo w instalację wentylacyjną, grzewczą, komputerową i telefoniczną.

W ramach umowy z wykonawcą dostarczono pojemniki i kontenery na odpady. Na terenie PSZOK powstała ścieżka edukacyjno-ekologiczna.

Dofinansowanie w 85 % (kosztów kwalifikowanych) pochodzi z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 2.2.

Więcej informacji na stronie: http://www.bornesulinowo.pl/?p=70790