Budowa PSZOK w Turowie, gm. Szczecinek

24 październik 2019, 14:00 (wiek: 3 lat) Kategoria: Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Trwa budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Turowo, gm. Szczecinek.

Teren został ogrodzony. Obecnie trwają prace związane utwardzeniem powierzchni kostką betową. Całość zostanie oświetlona. Na wjeździe zostanie zamontowana waga najazdowa. Na terenie PSZOK ustawiony zostanie kontener socjalno-biurowy wyposażony w sprzęt do odczytu parametrów z wagi. PSZOK wyposażony będzie w niezbędne instalacje: wodno-kanalizacyjną, deszczową, elektryczną, oświetleniową i p.poż.

W ramach umowy z wykonawcą dostarczone zostaną pojemniki i kontenery na odpady. Na terenie PSZOK powstanie ścieżka edukacyjno-ekologiczna.

Zakończenie prac planuje się na koniec listopada 2019 r.

Dofinansowanie w 85 % (kosztów kwalifikowanych) pochodzi z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 2.2.