Trwa budowa PSZOK w Siemyślu

24 lipiec 2020, 19:27 (wiek: 2 lat) Kategoria: Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Już wkrótce kolejna gmina z terenu Dorzecza Parsęty będzie mogła korzystać z własnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

W miejscowości Siemyśl trwają prace związane z budową PSZOK.

Wykonano utwardzenie i ogrodzenie terenu. Przygotowano konstrukcję pod montaż wagi najazdowej. Wybudowano przyłącze wodociągowe, kanalizację deszczową i sanitarną oraz przyłącze energetyczne. Wkrótce ustawiony zostanie kontener socjalno-biurowy oraz kontenery i pojemniki na odpady komunalne.

 

Dofinansowanie w 85 % (kosztów kwalifikowanych) pochodzi z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 2.2.