Uroczyste otwarcie PSZOK w Sławoborzu

29 wrzesień 2021, 14:22 (wiek: 2 lat) Kategoria: Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

W dniu 28 września 2021 r. odbyło się uroczyste otwarcie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Sławoborze.

W uroczystości udział wziął m.in. Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Stanisław Wziątek. Zebranych gości przywitał Wójt Gminy Sławoborze Marcin Książek. Po krótkiej przemowie dokonano uroczystego otwarcia. Następnie Zastępca Wójta Tomasz Sękala oprowadził gości po terenie PSZOK.

PSZOK w Sławoborzu powstał na utwardzonym, ogrodzonym i oświetlonym placu, na którym zostały ustawione pojemniki oraz kontenery do magazynowania odpadów. Powstał również budynek magazynowy z wiatą nad kontenerami dla poszczególnych frakcji, budynki magazynowe na potrzeby magazynów na odpady niebezpieczne i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów przeznaczonych do ponownego użycia oraz przygotowania odpadów do ich ponownego użycia – warsztat wraz z wyposażeniem (punkt doraźny), zadaszone boksy z bloków betonowych typu betonblock na odpady, salka edukacyjna z zapleczem socjalno-biurowym oraz kontenery i pojemniki (na m.in. szkło, opony, gruz betonowy i ceglany). Od strony północnej wykonano ścieżkę edukacyjną z tablicami informacyjnymi ławkami, przykładowym kompostownikiem i lampą ekologiczną oze. Na terenie PSZOK przewidziano 6 miejsc postojowych dla samochodów osobowych (w tym jedno miejsce postojowe dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych).

Dofinansowanie w 85 % (kosztów kwalifikowanych) pochodzi z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 2.2.