Zakończenie prac w Będzinie

12 grudzień 2022, 15:34 (wiek: 1 lat) Kategoria: Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

W dniu 09.12.2022 r. odbył się odbiór końcowy prac związanych z budową PSZOK w Będzinie.

PSZOK w Będzinie powstał na terenie przy Gminnym Zakładzie Komunalnym. Jest to utwardzony, ogrodzony i oświetlony teren, który został wyposażony w kontenery i pojemniki na odpady. Na terenie PSZOK ustawiony został kontener socjalny oraz dwa kontenery magazynowe na odpady niebezpieczne i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz na odpady przeznaczone do ponownego użycia. Powstała wiata na kontenery, a także wbudowano wagę najazdową. Na terenie PSZOK wykonano ścieżkę edukacyjną z tablicami informacyjnymi i ławkami. Przewidziano również 4 miejsca postojowe dla samochodów osobowych (w tym jedno miejsce dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych).

Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”.

Dofinansowanie w 85 % (kosztów kwalifikowanych) pochodzi z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 2.2.