PSZOK w Postominie

07 listopad 2023, 20:04 (wiek: 116 dni) Kategoria: Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

2 listopada 2023 r. zostały odebrane roboty budowlane wykonane w ramach III etapu rozbudowy PSZOK w Postominie.

W ramach III etapu rozszerzenia zakresu projektu, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Postominie został rozbudowany oraz doposażony w sprzęt niezbędny do prawidłowego funkcjonowania. Z otrzymanego dofinansowania została zakupiona m.in. belownica przeznaczona do prasowania selektywnych odpadów gromadzonych w workach i przywożonych do PSZOKu (tworzywa sztuczne i makulatura) oraz wózek ręczny paletowy (tzw. paleciak) z napędem elektrycznym niezbędny do przewożenia sprasowanych kostek do miejsca magazynowania. Dodatkowym elementem PSZOKu jest kontener biurowo – socjalny wraz z wyposażeniem biurowym, w tym komputerem z oprogramowaniem do ewidencji odpadów przywożonych do PSZOK. Zostały również wykonane boksy na odpady segregowane m.in. odpady budowlane.

Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”.

Dofinansowanie w 85 % (kosztów kwalifikowanych) pochodzi z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 2.2.