Park w Gościnie - rozpoczęcie prac

06 listopad 2018, 19:28 (wiek: 4 lat) Kategoria: Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Utrzymujące się dogodne warunki pogodowe pozwoliły na zakończenie prac związanych z przygotowaniem drogi dojazdowej do miejsca realizacji Parku miejskiego w Gościnie. Dzięki temu w październiku rozpoczęto prace związane z założeniem parku. W ramach inwestycji stworzony zostanie park pełniący rolę wielofunkcyjnego terenu rekreacyjnego dla okolicznych mieszkańców i będący jednocześnie formą ochrony doliny rzeki. Układ zagospodarowania terenu został zaprojektowany biorąc pod uwagę przede wszystkim naturalne walory doliny Gościnki. Całe założenie projektowe zostało podzielone na trzy strefy użytkowe o różnym charakterze intensywności ruchu:

  • I strefa – część wejściowa - od strony rzeki, strony zachodniej zlokalizowana zostanie psia stacja – dog run, od strony wschodniej zaprojektowany został plac zabaw dla dzieci oraz siłownia zewnętrzna. W strefie tej zlokalizowana będzie łąka kwietna,
  • II strefa – część środkowa – wykorzystująca w sposób nieinwazyjny naturalne ukształtowanie terenu – skarpy, wyrobisko oraz wzgórze; w terenie powyrobiskowym ma powstać amfiteatr,
  • III strefa – część tylna – teren naturalny, strefa ciszy, budki lęgowe ze względu na występujące naturalnie ptaki gniazdujące, biotop.

Prace nad realizacją inwestycji potrwają do końca 2019 r.