Skwer Pana Tadeusza w Kołobrzegu

08 maj 2019, 10:55 (wiek: 3 lat) Kategoria: Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

NFOŚiGW wyraził zgodę na zwiększenie dofinansowania dla projektu „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”. Dzięki tej decyzji możliwe było rozstrzygnięcie postępowania oraz podpisanie przez Miasto Kołobrzeg umowy z wykonawcą na rewitalizację skweru Pana Tadeusza w Podczelu.

Prace zostały rozpoczęte po przekazaniu placu budowy, które odbyło się w dniu 6 maja 2019 r.

Wartość zadania: 1.998.465,65 zł

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.