Utworzenie terenów zielonych w miejscowości Borne Sulinowo

09 sierpień 2019, 10:14 (wiek: 1 lat) Kategoria: Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Od jesieni ubiegłego roku trwają prace związanie z realizacją zadania polegającego na utworzeniu terenów zielonych z miejscowości Borne Sulinowo. Teren objęty zadaniem to ponad 55 hektarów, na których zrewitalizowane zostaną zaniedbane istniejące zieleńce oraz utworzone nowe w miejscach pokrytych asfaltem i betonem. W dniu 6 sierpnia 2019 r. odbył się częściowy odbiór robót wykonanych w ramach zadania. Właśnie dobiegają końca prace związane z likwidacją dawnego, znajdującego się w centrum miasta, zniszczonego placu defilad. W miejscu tym powstają nowe ścieżki, trawniki oraz zostaną nasadzone krzewy i drzewa uzupełnione o elementy małej architektury służące udostępnieniu terenu mieszkańcom.

Prace nad realizacją inwestycji potrwają do września 2020 r.