Park przy rzece Gościnka w Gościnie już gotowy

03 luty 2020, 21:31 (wiek: 3 lat) Kategoria: Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Zakończyły się prace związane z utworzeniem parku miejskiego w Gościnie. W ramach inwestycji zagospodarowano ponad 3,8 ha terenu przy rzece Gościnka. Powstał teren zielony, na którym wykonano alejki parkowe, plac zabaw z siłownią zewnętrzną, wybieg dla psów, ławki, kosze na śmieci, lampy oświetleniowe. Inwestycja przeprowadzona została z zachowaniem naturalnie występującej roślinności, ustawione zostały tablice edukacyjne informujące o gatunkach występujących roślin i zwierząt.

Inwestycja powstała w ramach projektu „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” przy wsparciu finansowym w wysokości 85% wydatków kwalifikowanych pochodzącym z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.