balticcf

Umowa na projekt "Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w Dorzeczu Parsęty" podpisana!

01 luty 2018, 11:22 (wiek: 6 lat) Kategoria: Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty

Miło nam poinformować, że w dniu 30 stycznia 2018 r. w siedzibie Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych w Warszawie nastąpiło uroczyste podpisanie umowy na dofinansowanie projektu nr POIS.02.04.00-00-0033/17-00 "Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w Dorzeczu Parsęty". Ze strony CKPŚ umowę podpisała Pani Małgorzata Kozłowska - p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Instytucji Wdrażającej, natomiast Związek reprezentowany był przez Pana Waldemara Miśko - Przewodniczącego Zarządu, Pana Krzysztofa Bagińskiego - Członka Zarządu oraz Panią Edytę Tomaszewską - Skarbnika Związku.

Umowa o dofinansowanie będzie realizowana w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Projekt będzie realizowany do końca grudnia 2020 r.


logotypy CKPŚ