Warsztaty edukacyjne w przedszkolach zakończone !!

12 luty 2020, 08:47 (wiek: 2 lat) Kategoria: Łosoś i spółka – kształtowanie zachowań prośrodowiskowych społeczności lokalnej województwa zachodniopomorskiego, Projekty Związku

07 lutego br. po raz ostatni odbyły się warsztaty edukacyjne organizowane w przedszkolach z terenu województwa zachodniopomorskiego. W ramach projektu „Łosoś i spółka – kształtowanie zachowań prośrodowiskowych społeczności lokalnej województwa zachodniopomorskiego” odbyło się 80 warsztatów edukacyjnych, w których udział wzięło aż 2000 uczestników. Dzięki dofinansowaniu przedsięwzięcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014–2020, przeprowadziliśmy bezpłatne warsztaty, ale także zakupiliśmy niezbędne materiały do ich przeprowadzenia.

Celem projektu był wzrost świadomości ekologicznej w zakresie problemu zachowania bioróżnorodności ekosystemów wodnych oraz aktywizacja i integracja dzieci wokół idei zrównoważonego rozwoju.

Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem, a ciekawa forma prowadzenia zajęć pozwoliła uczestnikom na przyswojenie zagadnień takich jak tarło, kłusownictwo, ujście, źródło czy ryby dwuśrodowiskowe. Podczas zajęć uczestnicy mieli okazję zapoznać się łososiem Łukaszem i węgorzem Grzegorzem - bohaterami książeczek-kolorowanek wydanych w ramach projektu. Poznały również inne gatunki ryb zamieszkujące rzeki przymorskie woj. zachodniopomorskiego oraz bioróżnorodność dolin rzecznych. Wspólnie z edukatorem zagrały w grę planszową, której celem było doprowadzenie jak najszybciej i jak największej liczby rybek w stadzie do morza. Podczas gry dzieci dowiedziały się jakie przeszkody mogą napotkać ryby podczas swej wędrówki do morza, zapoznały się z gatunkami zwierząt występującymi w dolinach rzecznych. Na zakończenie warsztatów wszystkie dzieci uczestniczące w warsztatach otrzymały pamiątkowe koszulki, książeczki-kolorowanki pt. „ŁOSOŚ I SPÓŁKA” lub „Podwodne przygody węgorza Grzegorza” oraz broszury „STOP kłusownictwu” z prośbą o przekazanie ich rodzicom. Przedszkola zaś zostały wyposażone tablice edukacyjne oraz makiety ryb do samodzielnego złożenia.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za zaangażowanie oraz aktywne uczestnictwo w warsztatach!