Zakończono realizację dwudniowych warsztatów edukacyjnych w ramach projektu "Łosoś i spółka - kształtowanie zachowań prośrodowiskowych społeczności lokalnej województwa zachodniopomorskiego"

05 marzec 2020, 09:27 (wiek: 3 lat) Kategoria: Łosoś i spółka – kształtowanie zachowań prośrodowiskowych społeczności lokalnej województwa zachodniopomorskiego

W lutym br., w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu, zakończyły się 2-dniowe warsztaty edukacyjne organizowane w ramach projektu „Łosoś i spółka – kształtowanie zachowań prośrodowiskowych społeczności lokalnej województwa zachodniopomorskiego” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014–2020.


Dzięki warsztatom uczestnicy zapoznali się z gatunkami ryb występującymi w rzekach oraz  nauczyli się rozpoznawać organizmy zwierzęce i roślinne rzek. Poznali jak ważna jest walka            z kłusownictwem i jakie zagrożenia niesie za sobą zanieczyszczenie wód. Podczas zajęć laboratoryjnych mieli okazję zapoznać się z budową oraz obsługą mikroskopu, a także samodzielnie zbadać właściwości fizykochemiczne pobranej wody z rzeki Mogilicy.   

 

Głównymi odbiorcami zajęć byli uczniowie szkół podstawowych z terenu całego województwa zachodniopomorskiego. Łącznie zorganizowano 40 warsztatów edukacyjnych, w których udział wzięło aż 1760 uczestników.

 

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za zaangażowanie oraz aktywne uczestnictwo w warsztatach!