Podpisanie umowy o dofinansowanie – przystanie kajakowe

14 sierpień 2019, 13:15 (wiek: 3 lat) Kategoria: Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty

Miło nam poinformować, że w dniu 10 maja 2019 r. podczas Dni Otwartych Funduszy Europejskich w Karlinie, na przystani kajakowej „Wodnik” odbyło się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu „Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty”.

Umowa została podpisana pomiędzy Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie, reprezentowanym przez Pana Waldemara Misko – Przewodniczącego Zarządu oraz Panię Emilię Bury – Członka Zarządu Związku, a Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego, reprezentowanym przez Pana Janusza Gromka – Członka Zarządu Województwa. W uroczystości uczestniczył Poseł na Sejm Marek Hok.

Uroczystość powiązana była z oficjalnym otwarciem zmodernizowanej przystani kajakowej „Wodnik” w Karlinie.

Całkowita wartość projektu: 5 569 702,92zł

Koszty kwalifikowane: 5 569 702,92 zł

Dofinansowanie: 4 734 247,48 zł

Harmonogram realizacji projektu: maj 2019 r. – grudzień 2021 r.

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych.