Ruszają prace przy budowie przystani kajakowych w Gminie Białogard, Tychowo i Karlino.

01 kwiecień 2022, 14:25 (wiek: 2 lat) Kategoria: Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty

W związku z wyłonieniem wykonawcy i podpisaniem umowy w dn. 24.03.2022r na „Budowę przystani kajakowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gmin: Tychowo, Białogard, Karlino” w dniu 31.03.2022r odbyło się przekazanie terenu placu budowy.

Przystanie kajakowe zostaną wykonane jako umocnienie brzegowe w istniejącej skarpie. Do wody prowadzić będą kolejne stopnie – jeden szerszy bieg, z którego bezpośrednio na rzekę wodowane będą kajaki. Skarpa rzeki w obrębie przystani umocniona będzie materacami gabionowymi.

W zakresie projektowanej inwestycji planuje się następujące zagospodarowanie terenu w postaci małej architektury: wiaty, witacze, ławostoły, ławki, przyrządy edukacyjne, tablica informacyjna, kosze na śmieci.

Cały szlak po rzece Parsęcie zostanie oznakowany zgodnie z systemem znakowania szlaków kajakowych w województwie zachodniopomorskim.

Inwestycja jest częścią projektu „Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty”.

Dofinansowanie projektu w wysokości 4 734 247,48 zł pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych.