01 lipiec 2020, 00:45 (wiek: 4 lat) Kategoria: South Baltic Manor

On June 21, 2020, the Festival Online of Manors and Palaces took place as part of the "South Baltic Manors" project, implemented by the Union of Towns and Communes of the Parsęta River Basin. The project focuses on learning about and propagating the history of our region and its inhabitants. Remains of magnificent estates testify to the rich and interesting past of West Pomerania, where the lives and eventual fate of the German families closely intertwined into the lives and activities of the local populace living in this area. It is of great importance to ensure that these historical testimonies of our shared past is preserved and saved from destruction and oblivion.

A big thank you to all of you that watched our program on Sunday!

During the South Baltic Manors Online Festival we connected with representatives of the States from Germany, Denmark, Sweden, Lithuania and Poland, who showed the history and beauty of castles, manors and palaces in their region. 1850 visitors watched the live broadcast.

For those who missed the Baltic Manors Online Festival yesterday: You may still watch it! Here the Link: https://www.youtube.com/watch?v=o_ueSlvKDyw&feature=youtu.be

21 czerwca 2020 r. odbył się Festiwal Zamków i Pałaców Online w ramach projektu „South Baltic Manors”, realizowanego przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Projekt skupia się na poznaniu i rozpropagowaniu historii naszego regionu i jego mieszkańców. Pozostałości wspaniałych majątków świadczą o bogatej i ciekawej przeszłości Pomorza Zachodniego, gdzie losy rodów niemieckich przeplatały się z życiem i działalnością zamieszkującej ten teren ludności. Warto zadbać o to, aby te świadectwa przeszłości i wspólnej historii uratować od zniszczenia i zapomnienia.

Dziękujemy wszystkim, którzy razem z nami uczestniczyli w Festiwalu Zamków i Pałaców Online!

W czasie trwania transmisji na żywo połączyliśmy z przedstawicielami Państw z Niemiec, Danii, Szwecji, Litwy i Polski, którzy ukazali historię i piękno zamków, dworów i pałaców w swoim regionie. Transmisję na żywo obejrzało 1850 osób. Dla tych, którzy przegapili niedzielną podróż, nic straconego. Wciąż można

obejrzeć festiwalowe nagranie: https://www.youtube.com/watch?v=o_ueSlvKDyw&feature=youtu.be


Pliki:
ZMIGDP_Mniejszy.mp4470 M