Second Baltic Manors Online Festival

06 sierpień 2020, 12:01 (wiek: 2 lat) Kategoria: South Baltic Manor

ATTENTION !!

Second Baltic Manors Online Festival

When: 9 Aug 2020, 17:00 – 19:30 h CEST

Where: www.baltic-manors.eu and live on Facebook

 

After the success of the frst online festival in June, we present the second round of a virtual tour around the Baltic Manors landscape. Back to back with the real festival in Southeast Skåne we bring the Manor House Culture of six countries and seven regions to you home. The programme starts at 17:00 h Central European Summer Time (CEST) and will present the idea of the festival, which is celebrating the cultural heritage of manor house culture along the Baltic Coast.

The Baltic Manors Network and the audience may enjoy virtual travelling through the regions of Lithuania Minor, the Polish regions Northern Kashubia and Parsęta River Basin, houses from MecklenburgVorpommern, the Danish Museum of the Reventlow family in the manor of Pederstrup at LollandFalster and for the first time we present the Kaliningrad Region (Russia) between Poland and Lithuania.

The last hour of the online stream will present the Swedish castles of Svaneholm and Christinehof. Both places are hosting a “real” festival during the day of the 9 August and we will show you impressions from the day. This year it was planned to have a Baltic Manors Festival in seven regions along the South Baltic Coast in Lithuania, Russia / Kaliningrad Region, Poland, Germany, Denmark and Sweden. Since only in Germany and Sweden it is allowed to have the festival of Baltic Manors Culture in real, the online version is giving a good opportunity to get know the topic and to raise awareness for the festival in Summer 2021.


UWAGA !!

Drugi Baltic Manors Online Festival

Kiedy: 9 sierpnia 2020, 17:00 - 19:30

Gdzie: www.baltic-manors.eu i na żywo na Facebooku Baltic Manors

Po sukcesie pierwszego czerwcowego Festiwalu Online, przedstawiamy drugą rundę wirtualnej wycieczki po zamkach, dworach i pałacach dookoła Morza Bałtyckiego.

Przeniesiemy się także do południowo – wschodniej Szwecji, gdzie odbywa się realny Festiwal Pałacowy. Otwórz się na kulturę dworską sześciu krajów i siedmiu regionów. Odbędziemy wirtualną podróż po regionach: Litwy, Północnych Kaszub, Dorzecza Parsęty, Meklemburgii-Pomorza Przedniego, Duńskiego Muzeum Rodziny Reventlow w dworku Pederstrup na LollandFalster i po raz pierwszy przedstawiamy piękno zabytkowych budowli Obwodu Kaliningradzkiego.

W czasie ostatniej godziny transmisji na żywo przedstawimy szwedzkie zamki Svaneholm i Christinehof – w obu tych miejscach 9 sierpnia odbywa się „realny” Festiwal Pałacowy – tylko my pokażemy Wam transmisję z tego wydarzenia.


Pliki:
misko.mp4225 M