12 sierpień 2020, 17:23 (wiek: 2 lat) Kategoria: South Baltic Manor

Another success of the Festival Online, organized as part of the South Baltic Manors project!

On August 9th, 2020, the 2nd Festival Online took place as part of the "South Baltic Manors" project, implemented by the Union of Towns and Communes of the Parsęta River Basin.

We made a virtual tour of the following regions: Lithuania, Northern Kashubia, Parsęta Basin, Mecklenburg-Vorpommern, Denmark, Sweden and for the first time we presented the beauty of the historic buildings of the Kaliningrad District.

During the last hour of the live broadcast, we showed the broadcast from the Swedish castles of Svaneholm and Christinehof - both of these places were the site of the "real" Palace Festival.

Thank you to everyone who participated with us in the Online Castles and Palaces Festival on Sunday, August 9th, 2020!

For those who missed Sunday trip, nothing is lost. You can still watch the festival video: https://www.youtube.com/watch?v=c6Aw-OCRUQg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1FbJAuybSbKG0kz6wcJ2q-LIQ22EE_xW3ANrPlqx6ISq_xV5Pt6

 

09 sierpnia 2020 r. odbył się II Festiwal Zamków i Pałaców Online, w ramach projektu „South Baltic Manors”, realizowanego przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

Odbyliśmy wirtualną podróż po regionach : Litwy, Północnych Kaszub, Dorzecza Parsęty, Meklemburgii-Pomorza Przedniego, Danii, Szwecji i po raz pierwszy przedstawiliśmy piękno zabytkowych budowli Obwodu Kaliningradzkiego. W czasie ostatniej godziny transmisji na żywo, pokazaliśmy transmisję ze szwedzkich zamków Svaneholm i Christinehof – w obu tych miejscach 09 sierpnia odbywał się „realny” Festiwal Pałacowy

Dziękujemy wszystkim, którzy w niedzielę , 09 sierpnia 2020 r. razem z nami uczestniczyli w Festiwalu Zamków i Pałaców Online!

Dla tych, którzy przegapili niedzielną podróż, nic straconego. Wciąż można obejrzeć festiwalowe nagranie : https://www.youtube.com/watch?v=c6Aw-OCRUQg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1FbJAuybSbKG0kz6wcJ2q-LIQ22EE_xW3ANrPlqx6ISq_xV5Pt6_yjhNc