Zakończono inwentaryzację i waloryzację przyrodniczą gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

26 październik 2020, 09:58 (wiek: 2 lat) Kategoria: Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Europejskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 została przeprowadzana i opracowana inwentaryzacja przyrodnicza dla 8 gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty: miasto Szczecinek i Białogard oraz gmin Połczyn-Zdrój, Borne Sulinowo, Białogard, Gościno, Rymań i Karlino.

Zakres inwentaryzacji przyrodniczej obejmował wszystkie elementy środowiska, w tym siedliska i gatunki zagrożone objęte ochroną prawną oraz walory krajobrazowe i przyrodnicze.

Stworzone w ramach projektu waloryzacje przyrodnicze umożliwią wytyczenie nowych szlaków dla rozwoju gmin i uporządkowanie ich gospodarki przestrzennej. Będą stanowić podstawę dla formułowania zapisów w dokumentach planistycznych, planowania różnorodnych form ochrony przyrody, a także będą podstawą w konstruowaniu planów zagospodarowania przestrzennego gmin. Pełna ocena walorów przyrodniczych i krajobrazowych przyczyni się do racjonalnego gospodarowania zasobami przyrodniczymi oraz pozwoli na świadome kształtowanie ładu przestrzennego gmin.

Całkowity koszt kwalifikowany projektu wyniósł 1 008 700 zł, poziom dofinansowania wyniósł 85%.