Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Projekt „Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych jako siła napędowa polsko-niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Märkisch-Oderland” dofinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Głównym celem projektu jest rozbudowa współpracy transgranicznej w zakresie gospodarki, kultury i spraw społecznych w połączeniu ze wzrostem prestiżu regionu granicznego.

W ramach projektu przeprowadzane będą wspólne polsko-niemieckie imprezy, których celem jest pośredniczenie w kontaktach w układzie ponad granicą, a tym samym wspieranie szeroko zakrojonej współpracy i zagwarantowanie jej trwałości. Poprzez wsparcie współpracy polskich i niemieckich przedsiębiorstw z instytucjami dążyć się będzie do długofalowej poprawy gospodarczych warunków ramowych.

Poprzez realizację projektu Centra Usługowo-Doradcze oferują grupom docelowym działalność na różnych poziomach, różnorodne informacje, które prowadzą do zwiększenia kompetencji interkulturalnych w regionie pogranicza z jednej strony oraz do intensyfikacji stosunków współpracy na wszystkich płaszczyznach społecznych.

Sieć Centrów Usługowo-Doradczych (SBC/CUD) Euroregionu POMERANIA wspiera w transgranicznej działalności małe i średnie przedsiębiorstwa, stowarzyszenia, instytucje, gminy, instytucje edukacyjne i osoby prywatne. Sieć posiada 10 biur kontaktowych – zarówno w Polsce, jak i w Niemczech.

Biura po stronie polskiej:

CUD Szczecin, CUD Koszalin, CUD Dębno, CUD Myślibórz, CUD Karlino, CUD Świnoujście

Biura po stronie niemieckiej:

SBC Neubrandenburg, SBC Greifswald, SBC Schwedt, SBC Strausberg

Więcej informacje na temat działalności sieci Centrów Usługowo-Doradczych (SBC/CUD) Euroregionu POMERANIA znajduje się na stronie https://sbcud.net/