Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Seminarium online „Zielona energia na obszarze transgranicznym" 24.08.2021 godz.10.00

16 sierpień 2021, 10:25 (wiek: 3 lat) Kategoria: Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych jako siła napędowa polsko-niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Märkisch-Oderland

Zapraszamy Państwa do udziału w polsko-niemieckim seminarium online „Zielona energia na obszarze transgranicznym”, które odbędzie się 24 sierpnia w godz. 10.0-13.30.

Podczas seminarium przybliżymy temat energii odnawialnej. Jakie istnieją możliwości zmiany źródeł jej pozyskiwania? Czy „zielona energia” jest w ogóle efektywna i ma szansę zastąpić tę tzw. „brudną”  która powstaje w elektrowniach węglowych ?
Obok aspektów prawnych zostaną omówione przez praktyków techniczne aspekty ułatwiające zrozumienie i  podjęcie decyzji o realizacji inwestycji w OZE mającej charakter dobrej i opłacalnej inwestycji  zarazem  realizującej cele społeczno-środowiskowe. Szczegółowy program wydarzenia znajdziecie Państwo oraz formularz rejestracyjny pod adresem: https://sbcud.net/events/zielona-energia-na-obszarze-transgranicznym/

Seminarium jest adresowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, organizacji społecznych właścicieli i administratorów budynków, właścicieli domów.

Nawet jeżeli dziś nie jesteście Państwo  zainteresowani OZE to nabyta wiedza pozwoli w przyszłości  na podejmowanie właściwych decyzji  obniżających koszty funkcjonowania firmy.

Seminarium organizowane jest w ramach projektu „Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych jako siła napędowa polsko-niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie  Märkisch-Oderland”. Wydarzenie dofinansowane jest przez UE ze środków programu Interreg Va. Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne.

Organizatorami seminarium są Centra Usługowo – Doradcze  Euroregionie Pomerania w Świnoujściu i Greifswaldzie.

Termin przesyłania zgłoszeń upływa 20.08.2021.

Link do szkolenia zostanie Państwu udostępniony w przeddzień seminarium. Seminarium odbędzie się na platformie zoom.

Zapraszamy do udziału.