balticcf

Znakowanie smoltów Łososia

29 kwiecień 2020, 11:00 (wiek: 3 lat) Kategoria: Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzecznego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007

W dniu 28.04.2020 r. przeprowadziliśmy znakowanie smoltów łososia. Ze względu na panującą pandemię ryby zostały odebrane z ośrodka hodowlanego i przetransportowane do wylęgarni Związku gdzie zostały oznakowane. W tych trudnych warunkach udało się oznakować 600 ryb. Łącznie do Parsęty w tym dniu trafiło ponad 1000 smoltów. Działanie było realizowane w ramach projektu pn.: „Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzecznego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Baltic Sea Conservation Foundation

 


logotypy CKPŚ