Informacje o Dorzeczu > 2.0. Charakterystyka geograficzno - przyrodnicza Dorzecza Parsęty

2.0. Charakterystyka geograficzno - przyrodnicza Dorzecza Parsęty

Rozdział opracowano na podstawie "Systemów Optymalizacji Ekorozwoju Województwa Koszalińskiego" projektu zrealizowanego przez zespół pod kierownictwem prof. dr hab. Kazimierza Szymańskiego.