Centrum Obsługi i Doradztwa dla MŚP

13 styczeń 2009, 14:44 (wiek: 15 lat) Kategoria: Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa

Centrum miało za zadanie świadczyć nieodpłatne usługi doradcze instytucjom samorządowym, związkom, stowarzyszeniom oraz przedsiębiorcom z obszaru działania Związku. Centrum pośredniczy w kontaktach między partnerami kooperacyjnymi działającymi w gospodarce, administracji, kulturze itd. W ramach swoich działań została zbudowana baza danych przedsiębiorców i produktów przez nich oferowanych w celu kojarzenia firm z terenu działania projektu i terenu działania partnerów niemieckich. Centrum posiada punkt obsługi, gdzie pracownicy instytucji samorządowych, związków, stowarzyszeń oraz przedsiębiorcy mogą otrzymywać informację i porady. Ponadto został uruchomiony portal internetowy. W ramach projektu zostały zorganizowane nieodpłatne szkolenia dla pracowników samorządowych oraz pracowników i właścicieli MŚP .<o:p></o:p>

 

Projekt był dofinansowany z programu Interreg III A:<o:p></o:p>

Całkowita wartość ogółem: 285 738,00 zł.<o:p></o:p>

Wnioskowane dofinansowanie: 214 303,50 zł. <o:p></o:p>

Realizacja projektu trwała od 1 grudnia 2005 – do 14 marca 2007r.

 

www.centrum.parseta.pl

 

Kontynuacja projektu pod nazwą "Rozwój i promocja Centrum Obsługi i Doradztwa dla MŚP w Karlinie"

Realizacja projektu od 1 stycznia 2007 do 31 stycznia 2008

 

oraz "Centrum Doradztwa i wspierania transgranicznych inicjatyw na rzecz gospodarki i kultury"

Realizacja projektu od 1 lutego - 30 czerwca 2008

 

 

Obecnie trwają przygotowania do rozpoczęcia projektu "Wspólna sieć Centrów Serwisowo-Doradczych Euroregionu Pomerania 2008-2015", którego liderem projektu będzie Kommunalgemeinschaft Euroregion Pomerania e.V. a partnerami oprócz ZMiGDP będą: Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego, Urząd Miasta Dębno, Urząd Miasta i Gminy Myślibórz i Urząd Miasta Szczecin.

 

<o:p></o:p>

 <o:p></o:p>