Szkolenia dla pracowników administracji samorządowej szczebla powiatowego i gminnego

25 luty 2011, 11:39 (wiek: 13 lat) Kategoria: Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa

Finansowanie: Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy

Priorytet 2.4.
Rozwój zasobów ludzkich poprzez m.in. promowanie wykształcenia i szkoleń, wzmacnianie w samorządzie i jego instytucjach potencjału z zakresu administracji lub służby publicznej wraz z wspierającymi procesami demokratycznymi. 

Okres realizacji:
1) rozpoczęcie realizacji: 01.02.2007r.
2) zakończenie rzeczowe i finansowe: 31.08.2008 r.Cel projektu:

Projekt szkoleniowy miał na celu wzmocnienie jednostek samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego poprzez poszerzenie wiedzy  i umiejętności przedstawicieli administracji publicznej na szczeblu gminnym i powiatowym.

Działania w ramach projektu:
W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie szkoleń dla grup nie przekraczających 30 osób w poniższej tematyce:

Prawo Zamówień Publicznych
Prawo Budowlane
Analiza finansowa w procesie inwestycyjnym
Prawo Administracyjne
Studium wykonalności inwestycji
Pozyskiwanie środków z funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz inicjatyw wspólnotowych Unii Europejskiej
Ochrona danych osobowych (tworzenie polityki bezpieczeństwa) i informacja niejawna
Wdrażanie i wykorzystanie najnowszego oprogramowania i technologii informatycznych (Open Source itp.)
Podpis elektroniczny
Obsługa komputera, obsługa programów biurowych (arkusz kalkulacyjny, edytor tekstu, program pocztowy, poruszanie się po internecie)
Administracja (system Windows, Linux)
W ramach projektu przeprowadzono 91 szkoleń (jedno i dwudniowych) dla grup nieprzekraczających 30 osób.

Podmioty biorące udział w projekcie:
Miasto i Gmina Barwice
Starostwo Powiatowe Białogard
Miasto Białogard
Gmina Białogard
Miasto i Gmina Biały Bór
Miasto i Gmina Bobolice
Miasto i Gmina Borne Sulinowo
Gmina Dygowo
Gmina Gościno
Gmina Grzmiąca
Miasto i Gmina Karlino
Starostwo Powiatowe Kołobrzeg
Miasto Kołobrzeg
Gmina Kołobrzeg
Starostwo Powiatowe Koszalin
Miasto i Gmina Połczyn Zdrój
Gmina Rąbino
Gmina Rymań
Gmina Siemyśl
Gmina Sławoborze
Miasto Szczecinek
Gmina Szczecinek
Starostwo Powoatowe Świdwin
Gmina Tychowo
Gmina Ustronie Morskie
Jednostka Realizująca Projekt Karlino

Miejscem przeprowadzenia szkoleń był Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu k/Świdwina oraz Europejskie Centrum Edukacji w Koszalinie.

środek Edukacji Ekologicznej w Lipiu

Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu