„Wrota Parsęty II” - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty

18 listopad 2010, 10:00 (wiek: 13 lat) Kategoria: Wrota Parsęty II – usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty

W dniu 12.11.2010 r. siedzibie Związku Miast i Gmin Dorzecza w Kalinie podpisano umowę na realizację projektu „Wrota Parsęty II” - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie Dorzecza Parsęty. W imieniu Związku umowę podpisali Przewodniczący Zarządu Waldemar Miśko, Członek Zarządu Marek Zawadzki i Skarbnik Jarosława Witkowska.

 

Przedmiotem umowy jest realizacja projektu dostosowującego Gminy i Miasta uczestniczące w projekcie do wytycznych dyrektyw INSPIRE.

W ramach projektu zostanie zbudowany system informacji przestrzennej prezentujący:

 • studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
 • - obszary pod inwestycje,
 • - obszary chronione,
 • - rezerwaty,
 • - parki krajobrazowe,
 • - pomniki przyrody
 • - stan remontów dróg i utrudnień w ruchu,
 • - sieć komunikacyjną,
 • - mapy stref zalewowych
 • - warstwa turystyczna (ścieżki rowerowe, przystanie wodne, kąpieliska itp.)
 • - plany inwestycyjne w zakresie infrastruktury uczestników projektu
 •  
 • Kwota kosztów kwalifikowanych wynosi 1 993 503 zł
 • Kwota dofinansowania: 1 495 127 zł
 • Wkład własny: 500 000 zł