Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty

27 czerwiec 2011, 09:37 (wiek: 13 lat)

Na początku maja w siedzibie ZMiGDP odbyło się drugie seminarium dotyczące realizacji projektu „Wrota Parsęty II” – usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty. Stanowi on jedno z licznych działań dotyczących rozbudowy infrastruktury informacji przestrzennej w regionie.

Podczas spotkania zaprezentowano inne projekty odnoszące się do ww. tematyki, które realizowane są w województwie zachodniopomorskim i różne przedstawiono możliwości współpracy między nimi.

W związku z planowaną rozbudową Systemu Wrota Parsęty II omawiano zakres istniejącej i tworzonej bazy danych przestrzennych gdyż stanowi ona podstawę funkcjonowania budowanego Systemu. Przeprowadzono identyfikację klas obiektów w dokumentach planistycznych i w grupach opracowano dodatkowe listy słownikowe dla wybranych tematów.

Z tego tytułu, iż liczymy na Państwa dalsze uczestnictwo i zaangażowanie w procesie tworzenia bazy danych projektowanego Systemu Wrota Parsęty II przedstawiamy zestawienie tematów i klas obiektów zaproponowanych przez Nas i przez Państwa, jak również propozycję zbioru ograniczeń i dopuszczeń, jakim podlegać będą opracowania planistyczne. Zbiór ten to zestawienie nakazów, zakazów, ograniczeń oraz dopuszczeń występujących w istniejących dokumentach planistycznych poszczególnych gmin będących członkami Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

 

Prosimy o zapoznanie się z treścią załącznika (seminarium_wyniki.xls).