Zaproszenie na spotkanie

22 lipiec 2011, 10:19 (wiek: 13 lat)

Informujemy, że w dniu 27 lipca 2011 roku, o godz. 10.00, w Biurze Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty przy ul. Szymanowskiego 17 w Karlinie, odbędzie się spotkanie przedstawicieli gmin i powiatów z terenu Dorzecza Parsęty.

Tematem spotkania będą następujące tematy:

  1. Ścieżki rowerowe na terenie Dorzecza Parsęty – plany, koncepcje, możliwości finansowania, terminy realizacji;
  2. Norweskie Mechanizmy Finansowe i EOG – omówienie nowego okresu programowania oraz propozycje działań priorytetowych;
  3. Przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz przyłącza do budynków mieszkalnych – zasady i możliwości finansowania w ramach programów priorytetowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
  4. Wysokość stawek za dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków na terenie poszczególnych gmin związkowych – dyskusja nad propozycją wspólnej taryfy.