“Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”

25 lipiec 2011, 13:58 (wiek: 13 lat)

W dniu 21 lipca 2011 r. Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty złożył wniosek o dofinansowanie w formie dotacji projektu p.n.: “Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty” w ramach III konkursu o dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach Programu priorytetowego NFOŚiGW p.t.: System Zielonych Inwestycji (GIS – Green Inwestment Scheme), Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej. W ramach projektu planowana jest termomodernizacja pięciu obiektów na terenie Gmin: Karlino, Połczyn - Zdrój, Borne Sulinowo oraz Powiatu Kołobrzeskiego. Projekt polegał będzie między innymi na wykonaniu prac termomodernizacyjnych takich jak: ocieplenie ścian, stropów i stropodachów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja systemu wentylacji itp.

Poziom dofinansowanie inwestycji w ramach projektu to 30% kosztów kwalifikowanych.

Wartość projektu: 6.690.294,00 zł.