Weryfikacja Kompletnej Propozycji Projektu

25 lipiec 2011, 13:59 (wiek: 13 lat) Kategoria: Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty

Informujemy, że złożona przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty Kompletna Propozycja Projektu pt. “Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty” została pozytywnie zweryfikowana przez Instytucję Pośredniczącą (Władza Wdrażająca Programy Europejskie) oraz uzyskała rekomendację Krajowej Instytucji Koordynującej i obecnie podlega ocenie przez stronę szwajcarską.

W dniu 18 lipca 2011 r . na zaproszenie strony szwajcarskiej w Amabasadzie Szwajcarii odbyło się spotkanie z przedstawicielami Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Podczas spotkania oprócz rozmów dotyczących złożonej przez Związek Kompletnej Propozycji Projektu ustalono, że podpisanie umowy o dofinansowanie projektu nastąpi najprawdopodobniej do końca października bieżącego roku.