Powstaje państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju

28 lipiec 2011, 10:38 (wiek: 13 lat)

Aplikacja ta ma za zadanie wspierać w sposób kompleksowy proces gromadzenia,  prowadzenia i udostępniania ewidencji miejscowości, ulic i adresów na szczeblu gminnym. Ponadto aplikacja EMUiA umożliwiać będzie wydawanie automatycznych zawiadomień o ustaleniach dotyczących numerów porządkowych budynków na potrzeby różnych organów publicznych a także sporządzenie wykazów adresów dla miejscowości lub gminy.

Zgodnie z harmonogramem projektu TERYT 2, aplikacja zostanie opracowana na koniec 2011 r., przy czym przed uruchomieniem planowane jest testowe wdrożenie aplikacji w wybranych gminach - maksymalnie 15-tu.

 

Gminy zainteresowane testowaniem aplikacji będą zaproszone na cykl seminariów i spotkań informacyjnych, podczas których pracownicy gmin będą mieli możliwość udziału w instruktażu z obsługi aplikacji.

Pilotażowe wdrożenie aplikacji EMUiA ma na celu weryfikację poprawności i stabilności jej działania a także sprawdzenie czy opracowane narzędzie jest w wystarczającym stopniu przyjazne dla użytkownika (pod względem intuicyjności działania, rozmieszczenia funkcji i klawiszy, etc.). Gminy testujące będą miały zatem możliwość bezpośredniego zgłoszenia uwag dotyczących funkcjonalności aplikacji.

Urzędy gmin zainteresowane wdrożeniem aplikacji powinny wypełnić formularz zamieszczony na stronie internetowej (http://www.gugik.gov.pl/projekty/teryt2/teryt-2-dla-gmin/ankieta) (wpisując login: teryt2 oraz hasło: ankieta@teryt2) lub skontaktować się bezpośrednio z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii (Piotr.Bochowicz@gugik.gov.pl).

Zachęcamy Państwa serdecznie do wzięcia udziału w pilotażowym wdrożeniu aplikacji EMUiA. Testując zaprojektowaną aplikację będziecie mieli Państwo realny wpływ na jej postać finalną. Zyskacie państwo unikalną możliwość zgłaszania uwag i propozycji dotyczących min. kształtu i funkcjonalności aplikacji.