Warsztaty „Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty"

26 wrzesień 2011, 10:11 (wiek: 12 lat) Kategoria: Wrota Parsęty II – usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty

Warsztaty odbędą się w dniu 28.09.2011r. w sali konferencyjnej ZMiGDP w Karlinie przy ul. Szymanowskiego 17 zgodnie z poniższym harmonogramem.

Program warsztatów
„Wrota Parsęty II – usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty”

28.09.2011 r. Siedziba ZMiGDP, Karlino

 

08.30 – 08.40

Powitanie 

08.40 – 09.45

Przedstawienie propozycji dalszej współpracy w ramach projektu „Wrota Parsęty II – usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty” i projektu aneksu porozumienia opisującego tą współpracę.

Przedstawienie raportu  z postępu prac w ramach projektu „Wrota Parsęty II – usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty”

09.45 – 11.00

Wprowadzenie do oprogramowania Quantum GIS (wizualizacja danych, układy współrzędnych, praca z tabelą atrybutów)

Podstawy pracy z danymi planistycznymi w oprogramowaniu GIS (struktura danych, tworzenie i edycja zbiorów)

11.00 – 11.20

Przerwa kawowa

11.20–14.00

Wykorzystanie danych ze źródeł zewnętrznych – usługi sieciowe WMS

Analizy przestrzenne (zapytania atrybutowe i przestrzenne)

Przygotowanie mapy tematycznej

Rozszerzenie funkcjonalności oprogramowania Quantum GIS (wtyczki)

14.00–14.30

Zakres informacyjny bazy danych – burza mózgów, dyskusja.

14.30

Obiad