„XVIII Międzynarodowy Spływ Kajakowy Parsęta 2019, Polsko – Niemieckie Spotkania Turystyczne”

26 czerwiec 2019, 17:15 (wiek: 339 dni)

Szanowni Państwo.

Miło nam poinformować że Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty otrzymał dofinansowanie na realizację „XVIII Międzynarodowego Spływu Kajakowego Parsęta 2019, Polsko – Niemieckie Spotkania Turystyczne”. Spływ odbędzie się w dniach 25 - 28 lipca 2019.

Baza spływu znajdować się będzie na Przystani Kajakowej „WODNIK” w Karlinie. Nocleg uczestników na polu namiotowym z wykorzystaniem własnych namiotów. Kajaki i transport po stronie organizatora. Wszyscy uczestnicy otrzymają też jeden ciepły posiłek dziennie.

Prosimy uważnie przeczytać Regulamin Spływu.

Zapisy na Spływ Kajakowy odbywać się będą WYŁĄCZNIE poprzez stronę internetową www.parseta.org.pl. Link do rejestracji internetowej aktywny będzie od godz. 8.00 w dniu 4 lipca 2019.

Karta zgłoszeniowa on-line, zawierać będzie Imię, Nazwisko, adres/miasto, pesel, numer telefonu. Po wypełnieniu i zaakceptowaniu danych, karta zostanie automatycznie wysłana na adres email wypełniającego i do biura związku. Osoba zgłaszająca musi wydrukować i podpisać kartę zgłoszeniową a następnie i przesłać skan lub oryginał karty emailem, faxem lub pocztą tradycyjną na adres biura Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty do dnia 22 lipca 2019. Podpisując kartę zgłoszeniową akceptujemy regulamin spływu i tylko na podstawie otrzymanej, podpisanej karty zgłoszeniowej, osoba lub klub zostaną wpisane na listę uczestników Spływu Kajakowego Parsęta 2019. Zapisy będą prowadzone do momentu wyczerpania miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

W najbliższym czasie załączymy regulamin i Program do pobrania.

UWAGA:

Informacji udziela: Remigiusz Spaleniak tel: 94 716 63 39; tel. 94 311 72 47

Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania)”.