Regionalne Targi Gospodarcze w Białogardzie

28 wrzesień 2011, 12:01 (wiek: 13 lat)

W dniach 17 - 18 września 2011 odbyły się Regionalne Targi Gospodarcze realizowane przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Białogardzie. Impreza ta, o charakterze wielobranżowym, ma istotne znaczenie dla gospodarczej integracji regionu koszalińskiego. Jest to również okazja do promowania lokalnych produktów, dlatego cieszy się coraz większym zainteresowaniem wystawców. Z roku na rok przybywa również liczba zwiedzających.

W tegorocznych targach swój udział zgłosiło blisko 100 wystawców z niemal całego województwa zachodniopomorskiego, w tym również instytucje wsparcia biznesu, czyli banki, firmy ubezpieczeniowe i fundusze pożyczkowe.

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty zaprezentował aktualnie realizowane projekty m.in.:

 • Zintegrowana gospodarka wodno - ściekowa w Dorzeczu Parsęty
 • Rozwój bazy lokalowej Ośrodka Edukacji Ekologicznej Lipiu
 • MŁODY EKOLOG - wspieranie zrównoważonego rozwoju poprzez realizację programów edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży
 • Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty
 • Wrota Parsęty II - infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie Dorzecza Parsęty
 • Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie Dorzecza Parsęty
 • Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo - Doradczych Euroregionu POMERANIA na lata 2009-2012
 • Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty
 • Cykliczny projekt „Międzynarodowy Spływ Kajakowy”

Pracownicy Związku informowali także o projektach, które są w trakcie przygotowania i będą realizowane w najbliższych latach. Należą do nich m.in.:

 • Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
 • Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty
 • PRZYRODO NIE ZNIKAJ! - promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży
 • Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty - etap II

W czasie targów rozstrzygnięto także kilka konkursów. Za najładniejsze stoisko uznano ekspozycję „Zielonego Ogrodu” - firmy zajmującej się aranżacją terenów zielonych. Kobietą sukcesu została Ryszarda Moroz - właścicielka firmy Plast Moroz zajmującej się produkcją opakowań foliowych. Produktem tegorocznych targów okrzyknięto domy energooszczędne produkowane przez koszalińską firmę ITS.