Eko Targi w Koszalinie

05 październik 2011, 14:42 (wiek: 13 lat)

W dniach 29-30 września odbyły się pierwsze Eko Targi w Koszalinie. Według organizatorów to największa branżowa impreza w regionie dotycząca wszystkiego, co wiąże się z ekologią, od energii odnawialnej, przez składowiska odpadów, po budownictwo ekologiczne.

Organizatorem imprezy było Biuro Targów Bałtyk, a celem promocja miasta i okolic jako miejsca przyjaznego inwestorom branży ekologicznej. Zaprezentowano nowoczesne technologie i rozwiązania, a także propagowano ekologiczny styl życia.

Eko Targi odbywały się jednocześnie w trzech sąsiadujących miejscach, gdzie łącznie wzięło udział blisko 150 wystawców. Wśród nich miejsce miał również Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, gdzie promował swoją działalność w oparciu o naturalne walory przyrodnicze i środowiskowe. W hali Gwardii zaprezentowane zostały stoiska związane z budownictwem. Na terenach podożynkowych - promujące wysoką jakość zdrowej i bezpiecznej żywności, podkreślające walory naszego środowiska, które powinno się stać wizytówką regionu i miasta. W obiektach Politechniki Koszalińskiej odbyły się seminaria oraz wykłady tłumaczone symultanicznie. Okazało się to świetną okazją do debaty związanej z gospodarką wodno-ściekową, gospodarką odpadami, a także alternatywnymi źródłami energii. Dla samorządowców była to szansa na zapoznanie się z wdrażaniem w gminach dyrektyw unijnych dotyczących ochrony środowiska. Debaty miały charakter otwarty, zatem każdy mógł wziąć w nich udział. Mieszkańcy interesowali się planowanymi i trwającymi inwestycjami ekologicznymi na ich terenie.

Na tej międzynarodowej imprezie silną reprezentację miał obwód lwowski i republika krymska. Ukraińcy są bowiem bardzo zainteresowani wdrażanymi przez nas systemami ekologicznymi. Nie zabrakło także przedstawicieli z Niemiec.

Wstęp na targi był darmowy. Oprócz produktów i nowinek technologicznych, nie zabrakło prezentacji (np. działania biogazowni) czy występów artystycznych. Ciekawym pomysłem okazało się zorganizowanie Eko Szkoły, gdzie można było się dowiedzieć, jak każdy z nas może wpływać na ochronę środowiska, dlaczego tak ważna jest potrzeba dbania o ekologię i jak w ten sposób możemy poprawić własne życie.