Zakupiono sprzęt komputerowy dla gmin

14 październik 2011, 14:46 (wiek: 13 lat) Kategoria: Wrota Parsęty II – usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty

W ramach realizacji projektu „Wrota Parsęty II – usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty" został zakupiony sprzęt komputerowy (stacje robocze GIS) dla gmin i związku. Sprzęt komputerowy jest z jednym etapów tworzenia systemu informacji przestrzennej w Związku. Komputer ten będzie pełnił funkcję stacji roboczej GIS w każdej z gmin biorącej udział w projekcie. W kolejnym etapie wdrażania systemu informacji przestrzennej na komputerze tym zainstalowane zostanie oprogramowanie GIS.

Specyfikacja techniczna sprzętu:
Model komputera: THINKSTATION S20
Parametry komputera: Intel Xeon 3.2
2 x dyski 500 GB
12 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000 1GB
Model monitora: THINKVISION L2251p
Parametry monitora: monitor  22’
Inne: UPS, MS Office, 5 lat gwarancji.

Komputery zostaną przekazane do gmin po podpisaniu przez gminy aneksów do porozumień.