61 Polsko-Niemieckie Forum Przedsiębiorców pn. "Produkty i świadczenia przyjazne seniorom - siłą napędową gospodarki"

03 listopad 2011, 09:55 (wiek: 8 lat) Kategoria: Centrum Usługowo-Doradcze Euroregionu Pomerania

W dniu 17 listopada 2011r. w Altentreptow w Niemczech odbędzie się 61 Polsko-Niemieckie Forum Przedsiębiorców pn. "Produkty i świadczenia przyjazne seniorom - siłą napędową gospodarki" zorganizowane w ramach projektu "Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych Euroregionu Pomerania na lata 2009-2012" przez SBC Neubrandenburg.

Celem organizowanego forum jest wsparcie dialogu pomiędzy gospodarką, światem naukowym, organizacjami konsumenckimi i związkami seniorów. Prelegenci podkreślą potencjał rynkowy grupy konsumenckiej, jaką są seniorzy, uwrażliwia przedsiębiorców na oczekiwania starszej generacji i dadzą impulsy do rozwoju produktów i świadczeń zakrojonych na potrzeby generacji 50+.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mail'owy Centrum Usługowo-Doradcze Euroregionu Pomerania w Karlinie do dnia 11.11.2011 r.
Nr telefonu: 94 311 35 49
E-mail: centrum@parseta.org.pl

Poniżej szczegółowy program forum wraz z formularzem zgłoszeniowym.