Warsztaty w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu

11 grudzień 2021, 09:37 (wiek: 206 dni)

Od września ruszyły ponownie warsztaty ekologiczne w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu.

Warsztaty ekologiczne są jednym z elementów projektu pn: „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”.

Jest to kampania edukacyjna prowadzona w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu, gdzie odbywają się dwudniowe warsztaty ekologiczne dla dzieci.

W ramach warsztatów dzieci zdobywają wiedzę zarówno teoretyczną jak i praktyczną dotyczącą m.in. selektywnej zbiórki odpadów i funkcji PSZOK-ów. Na zajęciach praktycznych dzieci dowiadują się o wpływie zanieczyszczeń. Dzieci samodzielnie wykonują badania pozwalające przeprowadzić ocenę zawartości substancji szkodliwych w roślinach z różnych stanowisk /rosnących przy drodze o silnym nasileniu ruchu, w lesie, polu uprawnym na którym stosujemy herbicydy i pestycydy/.

Warsztaty plenerowe przebiegają pod hasłem „Cuda z odpadów” są to praktyczne zajęcia dotyczące recyklingu i nauka ograniczania wytwarzania odpadów domowych.

W ramach warsztatów jest również wycieczka do nowoczesnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów.

Warsztaty to przede wszystkim świetna zabawa połączona z możliwością zdobywania wiedzy z tak ważnej dla nas wszystkich dziedziny jaką jest ochrona naszej planety Ziemi.

Inwestycja prowadzona w ramach projektu „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP” przy wsparciu finansowym w wysokości 85% wydatków kwalifikowanych pochodzącym z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.