SYSTEM REKOMENDACJI MIEJSC PRZYJAZNYCH ROWERZYSTOM

22 grudzień 2021, 09:36 (wiek: 195 dni)

Województwo Zachodniopomorskie uruchamia specjalny system rekomendacji miejsc przyjazny rowerzystom, w którym podróżujący na dwóch kółkach mogą przenocować, przechować bagaż, naprawić sprzęt.

Idea Miejsc Przyjaznych Rowerzystom (MPR) ma na celu jeszcze intensywniejszy rozwój turystyki rowerowej i wspieranie lokalnego biznesu w tworzeniu oferty dla cyklistów. Udział w systemie jest bezpłatny i dobrowolny, nabór zaplanowano od I stycznia do 29 kwietnia 2022 roku, a przyznanie rekomendacji — przed sezonem wakacyjnym.

Miejsca Przyjazne Rowerzystom zostaną oznakowane i wyróżnione na mapach — elektronicznych i papierowych — wydawanych przez Województwo Zachodniopomorskie. Znaczek „MPR" i logo Pomorza Zachodniego będą dla podróżnych gwarancją, że w danym miejscu mogą bezpiecznie odpocząć, przenocować, przechować rower i bagaż, wykonać podstawowe naprawy, zdobyć informacje pożyteczne dla aktywnych turystów.

Obiekty i usługi spełniające potrzeby turystów rowerowych uzyskują prawo do posługiwania się rekomendacją MPR. Ich oferta będzie systematycznie weryfikowana, a przyjęte standardy dostosowywane do wymogów rynku turystycznego. Szczegółowe zasady i tryb postępowania określa przyjęty przez Zarząd Województwa Regulamin Systemu Rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom w województwie zachodniopomorskim.

System rekomendacji ma charakter otwarty dla wszystkich podmiotów, które wypełnią określone w regulaminie wymogi formalne oraz zapewnią spełnienie wszystkich obowiązkowych kryteriów. Udział w systemie Miejsc Przyjaznych Rowerzystom jest nieodpłatny i dobrowolny.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie
http://www.turystyka.wzp.pl/system-rekomendacji-miejsc-przyjaznych-rowerzystom