Bezpłatne szkolenie on-line pn.: „Prawo Zamówień Publicznych – najnowsze zmiany”

19 styczeń 2022, 10:41 (wiek: 2 lat) Kategoria: Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych jako siła napędowa polsko-niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Märkisch-Oderland

Burmistrz Myśliborza oraz Centrum Usługowo-Doradcze Euroregionu Pomerania w Myśliborzu zapraszają na bezpłatne szkolenie on-line pn.: „Prawo Zamówień Publicznych – najnowsze zmiany”, które odbędzie się dnia 26 stycznia 2022 roku w godzinach 9.00 - 15.00.

Szkolenie z prawa zamówień publicznych to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą pozyskać wiedzę oraz nabyć umiejętności strategicznego i efektywnego przeprowadzania przetargów w sektorze środków publicznych. Ofertę kierujemy zarówno do Wykonawców, którzy prezentują swoje oferty, jak i do Zamawiających, którzy dokonują wyboru oferty w pełni odpowiadającej na ich potrzeby realizacyjne.
Nowe Prawo zamówień publicznych, które obowiązuje od 1.01.2021 roku jest dużo obszerniejsze niż wcześniejsze przepisy, a także zawiera całkiem nowe rozwiązania prawne, jakie dotychczas nie występowały w krajowym systemie zamówień publicznych. Celem szkolenia jest kompleksowe omówienie przepisów, zasad i reguł, jakie obowiązują na rynku zamówień publicznych od 1 stycznia 2021 roku.

Szkolenie poprowadzi Pan Bartłomiej Miluch - prawnik z wieloletnim doświadczeniem w zakresie zamówień publicznych. Zajmuje kierownicze stanowisko w komórce zajmującej się zamówieniami publicznymi dla jednostki samorządu terytorialnego.

Szczegółowe informacje uzyskać można w Centrum Usługowo-Doradczym Euroregionu Pomerania w Myśliborzu, tel. 95 746 02 78. Osoby do kontaktu: Marta Trzeciak, Wioletta Urban.
W celu rezerwacji miejsca dla Państwa instytucji prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu do 24.01.2022 na adres e-mail: cud.umig@mysliborz.pl za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń

Zapraszamy!