Podpisanie Listu Intencyjnego z Uniwersytetem Szczecińskim

25 styczeń 2022, 10:04 (wiek: 2 lat)

W dniu 24 stycznia br. w siedzibie Uniwersytetu Szczecińskiego podpisany został List Intencyjny o współpracy pomiędzy Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty reprezentowanym przez Burmistrza Karlina i Przewodniczącego ZMiGDP Waldemara Miśko oraz Panią Burmistrz Białogardu i Członka Zarządu ZMiGDP Emilię Bury a Uniwersytetem Szczecińskim reprezentowanym przez prof. dra hab. Waldemara Tarczyńskiego – Rektora US. Zgodnie z podpisanym Listem Intencyjnym, strony wyraziły wolę  współpracy w zakresie m.in. rozwoju turystyki i ochrony środowiska przyrodniczego, organizacji praktyk studenckich dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego, podejmowania wspólnych badań dotyczących akwenów morskich i śródlądowych oraz realizacji przedsięwzięć przy wykorzystaniu funduszy krajowych i unijnych. Podpisany w dniu dzisiejszym List stanowi początek współpracy pomiędzy światem nauki i samorządu w zakresie ochrony i promocji atrakcyjnych przyrodniczo i turystycznie obszarów gmin zrzeszonych w dorzeczu rzeki Parsęty.