XI Międzynarodowy Rajd Rowerowy 2022. Polsko – Niemieckie Spotkania Integracyjne

09 maj 2022, 12:14 (wiek: 2 lat)

Uprzejmie informujemy, że w dniach 26-27 maj 2022 odbędzie się XI Międzynarodowy Rajd Rowerowy 2022. Polsko – Niemieckie Spotkania Integracyjne. Trasa rajdu: KARLINO – RYMAŃ – KARLINO.
Uczestnicy rajdu spotykają się przed Regionalnym Centrum Turystyki i Sportu - HOMANIT ARENA w Karlinie o godz. 10.30 w celu weryfikacji listy startowej. Otwarcie rajdu godz.11.30, start rajdu ok. godz. 12.00.
Zapisy na rajd odbywać się będą drogą elektroniczną poprzez stronę internetową www.parseta.org.pl i rozpoczną się o godzinie 10.00  w dniu 10 maja 2022.
Uczestnictwo w Rajdzie jest bezpłatne.
Wszystkie szczegóły dotyczące rajdu znajdą Państwo w Regulaminie i Programie Rajdu, które są do pobrania poniżej.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

„XI Międzynarodowy Rajd Rowerowy 2022. Polsko – Niemieckie Spotkania Integracyjne” dofinansowany jest  przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wir möchten Sie informieren, dass in dem Zeitraum 26- 27. Mai 2022, die „XI Internationale Fahrradtour 2022. Deutsch-Polnische Integrationsbegegnungen“ stattfinden wird.
Fahrradtour- Strecke: KARLINO – RYMAŃ – KARLINO.
Die Radtour-Teilnehmer treffen sich vor dem Regionalen Tourismus- und Sportzentrum – HOMANIT ARENA in Karlino um 10.30 Uhr, um sich dort anzumelden. Offizielle Eröffnung der Fahrradtour erfolgt um 11.30 Uhr, Beginn der Fahrradtour ist gegen 12.00 Uhr geplant.
Die Anmeldung für die Fahrradtour erfolgt elektronisch über die folgende Website: www.parseta.org.pl und beginnt am 10. Mai 2022 um 10.00 Uhr.
Die Teilnahme an der Fahrradtour ist kostenlos.
Alle Details bezüglich der Fahrradtour finden Sie in den Allgemeinen Teilnahmebedingungen und in dem Programm, die man darunter finden kann.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.

"XI. Internationale Fahrradtour 2022. Deutsch-Polnische Integrationsbegegnungen“ Dieses Projekt wird durch die Europäische Union aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und aus dem Staatshaushalt gefördert (Fonds für kleine Projekte im Rahmen des Kooperationsprogramms Interreg V A Mecklenburg-Vorpommern/ Brandenburg/Polen in der Euroregion Pomerania).