Trwają prace związane z rewitalizacją parku przy ul. Nadbrzeżnej w Karlinie.

18 maj 2022, 20:38 (wiek: 2 lat) Kategoria: Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Przy ul. Nadbrzeżnej trwają prace związane z rewitalizacją terenów zielonych. W ramach inwestycji powstają tereny rekreacyjno-wypoczynkowe. Zostaną zamontowane elementy małej architektury, powstają nowe chodniki i place wypoczynkowe. Dojście do parku od strony ul. Koszalińskiej zostanie zapewnione poprzez schody terenowe. Zostały zamontowane już urządzenia siłowni zewnętrznej, a już wkrótce pojawią się nowe nasadzenia.