Konkurs fotograficzny

09 czerwiec 2022, 11:54 (wiek: 2 lat) Kategoria: Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie zachęca dzieci i młodzież w wieku od 6 do 15 lat do udziału w konkursie fotograficznym

„PARK W OBIEKTYWIE”

organizowanym w ramach projektu pn.: „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”, nr POIS.02.05.00-00-0125/16-00, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego.

Tematyką konkursu jest ukazanie piękna i użyteczności publicznej parku utworzonego lub zrewitalizowanego w ramach Projektu.

Prace powinny przedstawiać rezultaty realizacji Projektu „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” i dotyczyć Parków objętych tym projektem, tzn.:

  1. Na terenie Miasta Białogard: Park im. Prof. Leona Mroczkiewicza
  2. Na terenie Miasta Kołobrzeg: Skwer Pana Tadeusza oraz tereny zielone przy Al. Jana Pawła II (dawniej: ul. Walki Młodych)
  3. Na terenie Miasta Szczecinek: Skwer przy osiedlu M. Kopernika – strefa aktywnego wypoczynku w Szczecinku; Lasek komunalny nad Jeziorem Trzesiecko wzdłuż ul. Tadeusza Kościuszki; teren wokół Stadionu Lekkoatletycznego przy ul. St. Staszica oraz obsadzenia wokół Starostwa Powiatowego w Szczecinku.
  4. Na terenie Bornego Sulinowa: tereny na obszarze całej miejscowości
  5. Na terenie Gościna: park miejski przy rzece Goścince
  6. Na terenie Karlina: park przy ulicy Nadbrzeżnej oraz park przy ulicy Parkowej
  7. Na terenie Połczyna-Zdroju: skweru przy Placu 1000-lecia
  8. Na terenie Tychowa: nowoutworzony Park miejski w Tychowie

Szczególną uwagę należy zwrócić na wpływ terenów zieleni na zwiększenie różnorodności biologicznej na terenach silnie zurbanizowanych, utrzymywanie procesów ekologicznych, funkcjonowanie terenu jako siedliska organizmów żywych oraz użyteczność terenów parkowych dla potrzeb wypoczynku i relaksu mieszkańców miast.

Organizator przewiduje atrakcyjne nagrody rzeczowe za pierwsze cztery miejsca oraz po dwa wyróżnienia w trzech kategoriach wiekowych: 6-9 lat, 10-12 lat i 13–15 lat.

Więcej informacji oraz regulamin konkursu z kartą zgłoszenia dostępne na stronie www.parseta.org.pl w zakładce dotyczącej projektu „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” Prace należy nadsyłać lub składać osobiście w siedzibie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, ul. Szymanowskiego 17, 78-230 Karlino do dnia 10.09.2022r.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z koordynatorem projektu – Dorota Moursy tel. +48 94 716 63 38, email: dm@parseta.org.pl